. < tilbage

 

Golf ordbog

Begreber, som ikke er forklaret direkte i golfreglerne, er bl.a.:

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W

A
Afstandsmærker
Obligatoriske jordfaste målemærker på teestedet, som angiver afstand til greenmidte via eventuelt dogleg. Evt. 150 meter mærker (andre afstande kan også forekomme) ved eller på fairway, som angiver afstanden i luftlinie til midten af green - nogle klubber angiver dog afstanden til greens forkant

Albatros Score på et hul tre slag under par.

All square Man er all square, når man står lige i eller efter en hulspil match.
Top

B
Backspin
Boldens rotation i horisontalplanet mod spilleretningen. Den "bider" sig fast i nedslaget og får ingen eller kun lidt rul - eller endog rul bagud.

Baffie  Wood nr. 4.

Bag Taske til golfkøller.

Banemarkeringer  På golfbanen markeres normalt som følger: Out of bounds: hvide pæle; vandhazard: gule pæle; parallelle vandhazarder: røde pæle; areal under reparation: blå pæle; areal under reparation med spilleforbud: blå pæle med sort top. Banemarkeringer skal fremgå af de lokale regler.

Banerekord Det er op til den enkelte klub at definere sine regler for godkendelse af en banerekord. DGU anbefaler bedste resultat for hvert teestedsfarve opnået i match med ordinære tees og greens i brug og uden lejeforbedring. Gerne én banerekord for amatører og én for professionelle.

Birdie  Score på et hul et slag under par.

Blindt slag  Et slag er blindt, hvis spilleren ikke kan se det sted, hvor spilleren tilsigter, at bolden skal lande.

Bogey  Score på ét slag over par på et hul.

Brassie  Wood nr. 2. Har sit navn p.g.a. messingsålen på trækølle nr. 2.

Bruttoscore  Antallet af slag inkl. straffeslag, som en spiller har anvendt på 18 huller.

Bunker  Sandfyldt fordybning på golfbanen.
Top

C
Caddy
  Spillerens hjælper og bærer af køller.

Carry  Afstanden fra det punkt, hvorfra bolden blev slået, til det punkt, hvor den lander første gang.

Chip Meget kort indspil til en green i lav bue med efterfølgende rul af bolden.
Top

D
Decisions
Endelig afgørelser i regelspørgsmål givet af the Rules of Golf Comittee, St. Andrews, og United States Golf Association. Udgives i bogform.

Dobbeltbogey  Score på to slag over par på et hul.

Dogleg  Et golfhul med et knækpunkt undervejs i hulforløbet.

Dormie  En spiller (side) er dormie i hulspil, når spilleren er lige så mange huller op, som der er huller tilbage at spille i matchen.

Draw  Et kontrolleret slag som starter lidt til højre og drejer tilbage mod af målet.

Drive  Slaget fra teestedet (startstedet).

Driver  Wood nr. 1.

Duff Dårligt golfslag. En duffer er en golfspiller, der slår mange dårlige slag.
Top

E
Eagle
  Score på et hul to slag under par. DGU’s edb-system til golfklubber.

Etikette  Regler angående adfærd på banen og omsorg for banen. Se golfreglerne
Top

F
Fade
  Et kontrolleret slag som starter lidt til venstre og drejer tilbage mod målet.

Fairway  Den del af et golfhul - mellem teestedet og greenen - der er klippet som en almindelig (pæn) græsplæne.

Follow through Fasen i golfsvinget fra tænkt eller reelt boldtræf til svinget stopper.

Fore Advarselsråb på en golfbane.
Top

G
Green
  Det tætklippede område omkring hullet.

Green fee Gæsteafgift ved spil på anden bane end spillerens hjemmebane.

Greenkeeper Uddannet person, som passer banen sammen med kolleger.

Grip Grebet, der tages om køllen. Gummi- eller lædergrebet på kølleskaftet.

Grounde At grounde er at placere køllen i kontakt med markoverfladen bag bolden alene ved køllens vægt.

Gå igennem  "Overhale" holdet foran.
Top

H
Halvering
Spillerne har anvendt samme antal slag på et hul eller i en 18 hullers runde. Spillerne er lige - har halveret en hulspilmatch - hvis spillerne har vundet, tabt eller delt lige mange huller. Kaldes også all square.

Handicap Se afsnit 2.2.

Handicapnøglen Københavner- eller Amerikanermatch, etc. tildeles efter handicapnøglen på scorekortet. Første slag gives på hullet med hcp-nøgle 1 og så fremdeles.

Handicapnøglen på scorekortet er IKKE udtryk for hullets sværhedsgrad, men er et udtryk for, hvor den mindre gode spiller behøver slag på den bedre spiller. Par 5 huller bør derfor normalt have handicapnøgle mellem 1 og 5, og par 3 huller bør normalt have handicap nøgle mellem 14 og 18. Handicapnøglen bør ikke sige noget om, hvor let eller svært det er at opnå par på hullet. Handicapnøglen kan beregnes ved en statistik:

Indsaml scorekort for et år.

Del scorekortene i to lige store bunker efter spillernes handicap.

Beregn for hvert enkelt hul forskellen i total antal forbrugte slag i de 2 bunker (ikke slag over par, og ikke Stablefordpoint).

Største forskel gives mindste handicapnøgletal og så fremdeles, dog således at
alle ulige handicapnøgletal lægges på de første ni huller.
Handicapnøgle 1 og 2 lægges ikke på 1. eller 18. hul.

Hjem  De sidste 9 huller af 18. Kaldes også "ind" eller (slang) "bag-ni".

Hjemmeklub Den golfklub (under DGU eller et andet lands union), som spilleren har

 

Hole-in-one Det er op til den enkelte klub at definere sine regler for godkendelse af hole-in-one. DGU anbefaler følgende:

Hole-in-one skal laves under normalt spil af en runde, som dog ikke behøver at fuldføres.Hole-in-one skal være vidnefast og med underskrifter på et korretkt udfyldt scorekort.

Hole-in-one skal være en "étter" på scorekortet (ikke en ny eller provisorisk bold)

Hole-in-one skal være lavet på den ordinære green og rundens ordinære teestedsfarve.

Honnøren Den spiller, som efter reglerne har ret til at slå først fra teestedet, har honnøren.

Hook  Et slag, som forårsager, at bolden (for en højrehåndsspiller) går i en tydelig bue til venstre i sin flugt gennem luften. Går bolden meget skarpt til venstre og fladt skruet nedad, kaldes slaget et quick hook.

Hul Hullet i green med en diameter på 108 mm, eller:

Baneforløbet fra et teested til greenen – en golfbane består af 18 huller.

Man taler om første hul (1. hul), andet hul (2. hul) osv. Ordvalget "Hul 2" er derimod ikke helt korrekt, da hullerne jo spilles i rækkefølge.

Top

I
Inside-out
forekommer, når køllehovedet i tilslaget skærer spillelinien indefra-udad.
Top

K
Kanin
  Begynder i golf.
Klub valgt som hjemmeklub. En spiller kan kun have én hjemmeklub.
Top

L
Langsomt spil
Langsomt spil på hele banen opstår især, hvis:

- En komité starter hold med mindre end 10 minutters mellemrum
- En firebold tager mere end 4 timer om 18 huller
- Et hold "taber et hul" i forhold til holdet foran uden at lukke igennem.

Lobwedge  Wedge med endnu mere loft end et sandjern

Loft Slagfladens hældning i forhold til køllens skaft.

Luftslag Slag, hvor bolden ikke rammes. Tæller som et slag.
Top

M
Markering
  Afmærkning af det sted, hvorfra en bold i spil er løftet i henhold til golfreglerne. Regel 20-1. Se dog også "Banemarkering".

Metal wood  Se "Wood".

Mulligan At slå en Mulligan vil sige at slå et nyt slag fra 1. tee til erstatning for et dårligt drive. Den første bold må ikke længere vælges. Mulligan er ikke tilladt i matcher, men kan sidestilles med at opgive en privat runde og starte på en ny. Anvendes alene på 1. tee.
Top

N
Ned
En side er i hulspil lige så mange "ned", som det antal huller siden har tabt flere end modstandersiden (Def. af "side": Se Golfreglerne).

Nedslagsmærke  Den fordybning, en bold kan forårsage ved nedslaget, især på green. Nedslagsmærket på green skal rettet op af spilleren, ved at græsset løsnes og trækkes ind over pletten - ikke ved at jorden skubbes op nedefra.

Nettoscore  Bruttoscore minus antal tildelte slag.

Nittende hul  Første hul i anden runde eller sudden death. Klubhuset efter matchen.

No Return En spiller laver "No Return", hvis han ikke fuldfører sin runde. Undladelse af at aflevere scorekort er ikke "No Return", men misligholdelse af forpligtelser. Selv ved No Return skal scorekort afleveres i turneringer, medmindre sygdom eller lign. forhindrer dette.
Top

O
Op
En side er i hulspil lige så mange "op", som det antal huller siden har vundet flere end modstandersiden (Def. af "side": Se golfreglerne).

Outside-in  forekommer, når køllehovedet i tilslaget skærer spillelinien udefra-ind.
Top

P
Par
Et golfhul er par 4, hvis dets længde fra gul tee er 230-430 meter. Er det kortere, er det par 3, og er det længere, er det par 5. Huller, som er over 630 meter fra gul tee, er dog par 6. Længden af hvid, blå og rød tee har ingen betydning. Par er ens for alle teesteder på hullet og for begge køn.

Persimmon  Den fornemste træsort til trækøller.

Pitch  Et højt slag til greenen - med backspin og derfor kun lidt rul.

Pitch and run Et højt eller halv højt slag til greenen med rul mod hullet.

Pitching wedge Det samme som et 10-jern.

Pro/Golfprofessionel - Golftræner.

Pull Et slag, der forårsager, at bolden går i en lige linie til venstre om målet.

Push Et slag, der forårsager, at bolden går i en lige linie til højre om målet.

Putte  At putte består i med en putter at slå bolden mod hullet, så den triller.

Putter Golfkølle som anvendes til at trille bolden på green - at putte.
Top

R
Regulation
  At ramme green i regulation er at ramme green i par minus to slag.

Rough  Den del af et golfhul, der ikke eller kun sjældent klippes, og som derfor har langt græs.

The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews blev stiftet 1754. Det nuværende navn stammer fra 1834. R & A er golfreglernes styrende organ, beliggende i St. Andrews i Skotland.

Runde  En golfrunde består af 18 huller. En 9-hullers bane spilles to gange.

Runner up  Spilleren, som blev nr. 2.
Top

S
Sandjern
eller "sand wedge" er en wedge med mere loft end en pitching wedge og med en bred skrånende sål, som gør den velegnet til bunkerslag. Opfundet af Gene Sarazen og set første gang til British Open på Prince’s i Sandwich i 1932, som Sarazen vandt.

Score  Antallet af slag brugt ved spil af et hul eller det sammenlagte antal slag for en runde.

Scorekort Specielt kort for den pågældende klub. På scorekortet noterer markøren spillerens resultater, og inden kortet afleveres til komiteen, skal både markør og spiller underskrive kortet.

Scratchspiller Spiller med handicap mellem 0,4 og +0,4.

Semirough  Mindre højt græs mellem fairway og rough.

Shank  Et shank forekommer, når bolden ikke træffes af køllens slagflade, men af overgangen mellem køllens skaft og hoved. Dette betyder tab af kraft, og at bolden tager en forkert retning. Med jernkøller går bolden brat til højre for en højrehåndsspiller.

Slice  Et slag som forårsager, at bolden (for en højrehåndsspiller) går i en tydelig bue til højre i sin flugt gennem luften.

Spoon  Wood nr. 3.

Stymie  Ældre spilleform i hulspil, der ikke som nu tillader en spiller at forlange sin modstanders bold markeret. Udgået af reglerne 1951.

Sucker  Bold, fæstnet i sit eget nedslagsmærke.

Sudden death   Omspil efter en delt match eller turnering, hul for hul, indtil der findes en vinder. Er det en slagspilturnering, spilles der efter slagspilsrregler. Slag tildeles igen, som om man var startet forfra.

Sweet spot  Det punkt på køllens slagflade, hvor bolden ideelt bør træffes.
Top

T
Tee
En tee er en lille pind, spilleren må sætte bolden på inden slaget fra teestedet. Et tee er synonymt med teestedet.

Trækølle Wood med køllehoved i træ.

Top Et slag, hvor bolden rammes på den øverste halvdel.

Turf En bane kan have en god græsoverflade - en god turf. En turf kan slås op, når en spiller slår et slag. Denne lille turf skal lægges på plads og trædes ned.

Turnen ud  De første ni huller går man ud - de sidste ni går man ind. Overgangen fra 9. green til 10. teested kaldes turnen.
Top

U
Ud
  De første 9 huller (af 18). Se også "Hjem". Kaldes også (slang) "for-ni".
Top

W
Waggle
  Fremad- og tilbagegående bevægelser af køllen, før svinget begyndes.

Wedge  Jernkølle med bred sål og kraftig loft. Se også pitching wedge og lob wedge.

Wood  Kølle, som er beregnet til lange slag. Tidligere altid med køllehoved af træ ("trækølle"), men i dag oftest af metal ("Metalwood") eller plast med kulfibre ("grafitkølle"). Se "Driver", "Brassie", "Spoon" og "Baffie".
Top

 


Tak til DGU