Gør denne side til din startside
Dit fagregister

Køb bolig |  Lej bolig |  Lej bil |  Golf |  Flytider |  Nyhedsbrev |  Sitemap |  Annoncér

   

 

Områder

Site guide: Forside > Nyheds artikel >  
i

  Forside

  Costa del Sol

  Mallorca

  Costa Brava

  Costa Blanca

  Kanariske øer

  Madrid

  Barcelona

ii

Ferieboliger

i

  Sommerhus i Spanien

  Ferielejlighed Spanien

  Luksusvilla Spanien

  Luksuslejligheder

  Hus på landet Spanien

  Golflejlighed i Spanien

  Vandrehjem Spanien

  Familieferie Spanien

  Billig feriebolig

  Storbyferie Spanien

  Handicap boliger

  Seværdigheder

  Skiferie Spanien

ii

Turist info

i

  Mad Vin

  Sport Fritid

  Sprogguide

  Turistinformation

ii

Generel Info

i

  Bil Motorkøretøjer

  Bolig

  Edb Tele Media

  Finans Forsikring

  Historie

  Husdyr

  Internet

  Jura

  Kultur

  Politik

  Spanien Generelt

  Sundhed Sygdom

  Underholdning

  Undervisning


  

ii

Nyheder

i

  Danske

  Spanske

  Øvrige Udland

  Finans

  Vejret Danmark

  Vejret Spanien

 vejret lige nu!
i

Medier

i

  Radio & TV

  Ugeblade & Magasiner

  Internet

i

Link service

i

  Bolig

  Erhverv

  Historie

  Rejser

  Samfund

  Sport & Fritid

  Turisme

  Diverse


    Søg på Internettet
  
  

  

i

VOLD INDENFOR HJEMMETS FIRE VÆGGE

Skrevet af LC-Abogados

I de senere år er fænomenet som producerer betegnelsen husspektakler, voldelige handlinger, etc. vokset, både når det gælder fysisk som psykisk vold indenfor parforholdet.

Nyhederne indeholder næsten hver dag et nyt tilfælde af vold, hvilket har fået politikerne til at lede lovgivningen hen imod ændringer for at kunne give bedre beskyttelse til de personer, der er involveret med en tyran indenfor hjemmets fire vægge.

Cifrene, som har gjort, at det røde alarmlys er blevet tændt, er steget år for år, og i 2003 var antallet ganske alarmerende, da 103 personer døde af voldelige handlinger, hvilket er 54% flere end i 2002, hvoraf 81 var kvinder og 22 mænd. 3 ud af hver 4. kvinde havde aldrig haft anmeldt sin bedre halvdel for vold.

Ændringen af behandlingen af mindre retssager har taget meget højde for vold i hjemmet, bl.a. ved at sørge for, at disse sager kommer for den vagthavende domstol indenfor 24 timer, og hvis dette af en eller anden grund er umuligt, så foregår det indenfor meget kort tid, når henses til sager anmeldt efter 28. april 2003, hvor den nye lovgivning trådte ikraft – Lovnr. 38/2002 (Juicios Rápidos) . Dette betyder, at hvis man anmelder sin ægtefælle/samlever for vold, skal man ikke vente hverken uger eller måneder, for ikke at tale om år !, før der gives dom i sagen, hvilket naturligvis formindsker den fare, som offeret svæver i, og som tidligere gjorde, at offeret var nødt til at blive boende sammen med overfaldsmanden(-kvinden).

Lovnr. 27/2003 (Protección de las víctimas de la violencia doméstica) som blev sat i kraft den 2. august 2003, er et vigtigt skridt i den spanske lovgivning, der bl.a. har følgende meget relevante punkter:

1. Det er en hurtigere og nemmere procedure, som forberedes til domsafsigelse for en forundersøgelsesdomstol, der afsiger en kendelse, hvori indgår forholdsregler om begrænset frihed for udøveren af vold for at forhindre, at denne nærmer sig sit offer igen.

2. Med denne beskyttelsesregel må det formodes, at de forskellige offentlige administrationer, statsstyrede, selvstyrede og lokalstyrede, omgående aktiverer de beskyttende midler, der findes indenfor retssystemet idag. Dette er det mest forbedrede element i lovgivningen.

3. Man har formgivet en nem retsforfølgningsproces, der følger linien i lovnr. 38/2002 af 24. oktober (juicios rápidos), med kompetence for forberedelsesdomstolen.

4. Man muliggør, at retsmødet for den formodede gerningsmand falder sammen med tilsigelsen som beskrevet i artikel 504-2 i Lov om kriminel sagsbehandling, (der giver mulighed for anmodning om fængsling), dette naturligvis kun i meget alvorlige tilfælde, og hvis det er mindre alvorligt, en hurtig retskendelse.

5. Man kan anmode om beskyttelse direkte i Retten, Den offentlige Anklagemyndighed, Sikkerhedskorps og kontorerne der er oprettet til beskyttelse af voldsofre. En sådan anmodning skal indgives omgående for dommeren.
De sociale myndigheder og de ovennævnte institutioner hjælper ofrene med at finde frem til den fornødne beskyttelsesform og hjælper med papirarbejdet. Ydermere kan de finde frem til de personer, der tager sig af denne slags sager i Retten og i Den offentlige Anklagemyndighed.

6. I samme øjeblik, som den vagthavende dommer har modtaget en begæring om beskyttelse, indkalder han til hasteretsmøde (max. 72 timer efter indgivelse af begæringen) hvori skal deltage, offeret eller dennes advokat, ansøgeren og gerningsmanden(-kvinden) og dennes eventuelle advokat. Ligeledes indkaldes Den offentlige Anklagemyndighed.

7. Under retsmødet tager den vagthavende dommer de fornødne skridt for at forhindre konfrontationen mellem offer og gerningsmand, deres børn og andre medlemmer af familien. Dette betyder altså, at forklaring for begge parters vedkommende foregår separat.

8. Ved afslutning af retsmødet afsiger den vagthavende dommer kendelse vedrørende beskyttelse.

9. Offeret bliver holdt informeret om den mistænktes situation, og specielt holdes offeret informeret om strafudmålingen overfor voldsmanden(-kvinden).

10. Kendelsen vedrørende beskyttelse registreres i Det centrale register for voldsofre i Hjemmet.

Retsrådet har lavet en undersøgelse vedrørende resultaterne efter igangsættelse af den nye lovgivning, som viser, at 76% af de personer, der anmodede om beskyttelse, fik det bevilget, og det vigtigste herom er, at af de personer, der fik bevilget beskyttelse efter lovens ikrafttræden i august 2003, står ingen på listen over voldsdødsofre i 2003.

Indenfor loven om beskyttelse kan dommeren beslutte fjernelse af voldsmanden(-kvinden) fra hjemmet, forbyde enhver form for kommunikation, forbyde vedkommende at nærme sig hjemmet eller direkte indsættelse i fængsel, hvis dette skulle være nødvendigt.

M.h.t. opnåelse af civile rettigheder, skal ansøgning indgives af offeret eller dennes advokat, eller i tilfælde af at der er mindre børn eller inhabile, Den offentlige Anklagemyndighed. Forholdsreglerne omkring beskyttelse går via kriminalretten, og i tilfælde af, at der er mindre børn influerer dette på strafudmålingen for den størstmulige beskyttelse af familien.

Disse beslutninger, som dommeren i Kriminalretten tager, vil også have indflydelse på forældrerettigheder, kommunikation og besøg hos sine børn, børnebidrag etc., alt for at tage det bedst mulige hensyn til barnets tarv og holde dette udenfor enhver livsfare.
Når der er afsagt kendelse om beskyttelse har denne en midlertidig gyldighed på 30 dage. Hvis der indenfor dette tidsrum påbegyndes en retssag som enten offeret eller dennes advokat anmoder om, kan kendelsen opretholdes i yderligere 30 dage, hvorefter den bliver gjort permanent eller tillempet eller muligvis helt fjernet.

I de tilfælde, hvor offeret ingen indtægter har, tilbyder Arbejdsministeriet og Socialministeriet at yde en hjælp på 300 € om måneden, og herudover kan man få tilkendt en eengangsydelse på 900 €, i de tilfælde hvor offeret er nødt til at flygte fra gerningsmanden(-kvinden) og finde nyt hjem.

Som afslutning kan vi som det allervigtigste påpege, at i et hvilket som helst tilfælde af vold i hjemmet fra den ene eller anden part i et parforhold, skal dette omgående og uden ophold meldes til politiet, direkte til retten eller andet offentligy organ, der tager sig af disse anmeldelser (se ovenfor under 5.)

Vores erfaring siger os, at en anmeldelse af en voldsmand(-kvinde) giver den størst mulige sikkerhed for at undgå vold i hjemmet fremover.


Javier García León, abogado de León & Christiansen
Oversat af: Lonnie Christiansen – 1.5.2004

(C) zapin.net 2004

 


 Søg på zapin 

 
 
 
 
 
           

 

© Copyright 2000 zapIN

site guide  |

Privacy statement   |

Legal disclaimer